enlvru
Jaunumi

Tiek mainīti līgumsoda apmēri no 01.01.2019!

Saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.599 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” un SIA „Jelgavas autobusu parks” 2018.gada 11. decembra valdes lēmumu no 2019.gada 1.janvāra tiek noteikts līgumsods EUR 25.00 (divdesmit pieci eiro) apmērā Jelgavas pilsētas nozīmes un SIA „Jelgavas autobusu parks” apkalpotajos reģionālās nozīmes maršrutos, ja pasažieris kontrolierim nevar uzrādīt braukšanas biļeti, vai braukšanas maksas atvieglojumu derīgu dokumentu, kā arī ja pasažieris pārvadā bagāžu vai dzīvnieku bez biļetes.

Līgumsodu būs iespēja samaksāt uzreiz sabiedriskajā transportlīdzeklī. Šajā gadījumā kontrolieris pasažierim (bezbiļetniekam) izsniegs kvīti par līgumsoda samaksu. Ja to nebūs iespējams veikt uzreiz, pasažieris varēs sodu samaksāt arī vēlāk. Uzrādot personu apliecinošu dokumentu kontrolierim, tas noformēs rēķinu ko turpat izsniegs pasažierim (bezbiļetniekam). Tajā būs norādīta informācija par līgumsoda apmēru un apmaksas vietu un laiku. Ja līgumsods noteiktajā laikā netiks apmaksāts, pārvadātājam būs tiesības izmantot pasažieru (bezbiļetnieku) personas datus un nodot tos piedziņas darbību veikšanai trešajām personām.