enlvru
Jaunumi

Piesardzības pasākumi pasažieriem sabiedriskajā transportā

1.Pirms brauciena izvērtēt tā nepieciešamību un izmantot sabiedrisko transportu tikai būtiskos gadījumos (nokļūšanai darba vietā vai atgriežoties no tās; veikala, aptiekas u.c. apmeklējumiem).

2.Ja iespējams, izvēlēties braucienu laikā, kad sabiedriskajā transportā ir mazāk pasažieru.

3. Tiem pasažieriem, kuri atbilst saslimstības riskam pakļautajai grupai, izvērtēt iespēju sabiedrisko transportu izmantot galējas nepieciešamības gadījumā, pēc iespējas izmantojot to ārpus maksimumstundām – no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00.

4.Neveikt īsas distances braucienus, tā vietā izvēloties citus pārvietošanās veidus.

5.Biļeti braukšanai sabiedriskajā transportā iegādāties pirms brauciena, pēc iespējas izmantojot attālinātas biļešu iegādes iespējas.

6.Atrodoties sabiedriskajā transportā, lietot mutes un deguna aizsegus (respiratorus, maskas, šalles, lakatus vai tml.).

7.Transportlīdzekļa salonā vispirms ieņemt tās sēdvietas, kas atrodas pamīšus vai vienu sēdvietu izlaižot no jau aizņemtajām sēdvietām. Iekāpjot, izkāpjot un izvēloties stāvvietu, pēc iespējas ievērot 2m distanci (izņemot vienas mājsaimniecības locekļus un pasažierus ar bērniem).

8.Atrodoties sabiedriskajā transportā, lietot mutes un deguna aizsegus (respiratorus, maskas, šalles, lakatus vai tml.).Transportlīdzekļos, kur iekāpšana notiek pa priekšējām durvīm, vadītājs var atteikt iekāpšanu pasažieriem bez mutes un deguna aizsegiem.

9.Nepieciešamības gadījumā informēt citus pasažierus par noteiktajiem piesardzības pasākumiem un informēt vadītāju, konduktoru vai atbildīgās valsts iestādes par šo prasību neievērošanu.

Rīkojums stājas spēkā 2020. gada 12. maijā un ir spēkā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.37. apakšpunkta spēkā esamības laikā.

Burtu palielināšana
Kontrasti