enlvru
Jaunumi

Par sociālo distancēšanos un piesardzību sabiedriskajā transportā!

No 07.12.2020 sabiedriskajā transportā saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, tiek noteiktas šādas prasības:
1. Ar 2020. gada 7. decembri sabiedriskā transporta pārvadātājam organizēt iekāpšanu un izkāpšanu tā, lai pasažieru skaits transportlīdzeklī nepārsniedz 50 % no tā ietilpības. transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot distancēšanās prasību ievērošanu.
2. Mutes un deguna aizsegus sabiedriskajā transportā un publiskās iekštelpās var nelietot bērni, kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai. Bērni no 7 gadu vecuma līdz 13 gadu vecumam mutes un deguna aizsegu sabiedriskajā transportā uzsāk lietot no 2020. gada 7. decembra;

SIA “Jelgavas autobusu parks”, lūdz sabiedriskajā transportā neaizņemt ar brīdinājuma zīmēm marķētās sēdvietas.

Padies par sapratni!

SIA “Jelgavas autobusu parks”

Burtu palielināšana
Kontrasti