enlv
Jaunumi

Pagarina Jelgavas iedzīvotāja kartes un Jelgavas skolēna apliecības derīguma termiņu

Šodien Jelgavas domes sēdē grozīti Jelgavas iedzīvotāja kartes un Jelgavas skolēna apliecības lietošanas noteikumus, nosakot, ka līdzšinējās kartes ir derīgas līdz brīdim, kad persona saņem jauno karti, bet ne ilgāk kā līdz šā gada 31. decembrim. Šādas izmaiņas veiktas, lai nodrošinātu to, ka jelgavnieki var saņemt nepārtrauktu pašvaldības atbalstu pilsētas sabiedriskā transporta izmantošanai.

Labākie autobusa vadītāji 2021. gadā

Jau ziņots, ka 31. jūlijā vairāk nekā 2500 senioriem, kā arī vairāk nekā 100 represētajām personām beigsies Jelgavas iedzīvotāja kartes derīguma termiņš. Šīm personām bija jānoformē jaunā Jelgavas iedzīvotāja karte. Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) nedēļas garumā organizēja arī papildu pieteikumu pieņemšanu jauno karšu izgatavošanai, taču, tā kā joprojām ne visi seniori un politiski represētās personas, kurām pienākas pašvaldības atbalsts pilsētas sabiedriskā transporta maksas segšanai, ir iesniegušas pieteikumu jaunas kartes izgatavošanai, dome šodien pagarināja esošo karšu derīguma termiņu.

Tas nozīmē, ka līdzšinējās Jelgavas iedzīvotāja kartes, kurām drīzumā beigsies derīguma termiņš, darbosies līdz brīdim, kad persona saņems jauno karti, bet ne ilgāk kā līdz šā gada 31. decembrim. Jelgavniekiem, kuri vēlas saņemt pašvaldības atbalstu braukšanas maksas segšanai pilsētas sabiedriskajā transportā, ir jāpaspēj noformēt jauno Jelgavas iedzīvotāja karti līdz 31. decembrim.

Jelgavas iedzīvotāja karti ZRKAC Svētes ielā 33 var noformēt pirmdienās no pulksten 14 līdz 19 un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 15, iepriekš piesakoties pa tālruni 63082101.

Ierodoties noformēt karti, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam. Personas fotografēšana tiek nodrošināta uz vietas ZRKAC.

Jāatgādina, ka pensionāriem un politiski represētajām personām pašvaldība ar Jelgavas iedzīvotāja karti nodrošina 20 bezmaksas braucienus mēnesī pilsētas autobusos.

Savukārt skolēni jaunajai Jelgavas skolēna apliecībai tāpat kā līdz šim var pieteikties savā izglītības iestādē. Skolas šovasar organizē jauno pieteikumu pieņemšanu un ir informējušas skolēnus par kārtību, kādā pieteikumi tiek pieņemti. Arī skolēniem līdzšinējās kartes darbosies līdz brīdim, kad tiks saņemta jaunā Jelgavas skolēna apliecība.

Jelgavas skolēna apliecība ir ne tikai identifikācijas līdzeklis, bet ļauj skolēniem arī saņemt pašvaldības piešķirtos četrus bezmaksas braucienus dienā mācību gada laikā pilsētas sabiedriskajā transportā, kā arī atvieglojumus ēdināšanai skolā.

Pašvaldība apmaksā pirmreizēju jaunās kartes izsniegšanas maksu 7 eiro apmērā un pasta izdevumus visiem izglītojamajiem, kā arī Jelgavā deklarētām trūcīgām, maznodrošinātām personām, pensionāriem un politiski represētajām personām.

Foto: Jelgava.lv

Ziņu sagatavoja

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Burtu palielināšana
Kontrasti