enlv
Jaunumi

Izsoles

Aktuālās izsoles

Publicēts

Izsoles
ID Nr.

Izsoles
nosaukums

Atsavināšanas
noteikumi

Izsoles
noteikumi

Aktuālu izsoļu nav!

Izsoļu arhīvs

Publicēts

Izsoles
ID Nr.

Izsoles
nosaukums

Atsavināšanas
noteikumi

Izsoles
noteikumi

29.03.2021

1-24/6

Nolietotā SIA “Jelgavas autobusu parks” esošā autotransporta pārdošana publiskā izsolē.

Kustamas mantas atsavināšanas noteikumi

Nolietotā autotransporta izsoles noteikumi

Iznomātie objekti

Publicēts

Izsoles
ID Nr.

Izsoles
nosaukums

Atsavināšanas
noteikumi

Izsoles
noteikumi

SIA “Jelgavas autobusu parks” iznomātie objekti.

Burtu palielināšana
Kontrasti