enlv
Jaunumi

Dati par algām

Atbilstoši grozījumiem likumā “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kuri stājušies spēkā 2010. gada 28. aprīlī, SIA “Jelgavas autobusu parks” publicē datus par amatpersonām (darbiniekiem) noteiktajām mēnešalgām sadalījumā pa amatu grupām.

Informācija par darba samaksu (bruto)

Amatu grupas pēc Latvijas republikas
Profesiju klasifikatora

Min.

Max.

Nodarbināto
skaits

Valdes loceklis

3637.00

3637.00

1

Vadītāji

3000.00

3300.00

5

Vecākie speciālisti

1900.00

2150.00

3

Vecākie speciālisti

10.12 euro/h

10.12 euro/h

1

Speciālisti

1015.00

1300.00

2

Kalpotāji

1260.00

1800.00

3

Kalpotāji

4.90 euro/h

5.93 euro/h

6

Kvalificēti strādnieki un amatnieki

1240.00

1700.00

3

Vienkāršas profesijas

845.00

845.00

2

Iekārtu un mašīnu operātori un izstrādājumu montieri

4.00 euro/h

10.00 euro/h

65 – 75

Burtu palielināšana
Kontrasti