enlvru
Jaunumi

Dati par algām

Atbilstoši grozījumiem likumā “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kuri stājušies spēkā 2010. gada 28. aprīlī, SIA “Jelgavas autobusu parks” publicē datus par amatpersonām (darbiniekiem) noteiktajām mēnešalgām sadalījumā pa amatu grupām.

Informācija par darba samaksu (bruto)

Amatu grupas pēc Latvijas republikas
Profesiju klasifikatora

Min.

Max.

Nodarbināto
skaits

Valdes loceklis

2646.00

2646.00

1

Vadītāji

1100.00

2300.00

4

Vecākie speciālisti

960.00

1460.00

2

Vecākie specialisti

8.76 euro/h

8.76 euro/h

1

Specialisti

1123.00

1123.00

1

Kalpotāji

878.00

1090.00

3

Kalpotāji

4.00 euro/h

4.85 euro/h

6

Vienkāršas profesijas

730.00

730.00

1

Autobusu vadītāji
(tajā skaitā stažēšanās laiks)

3.50 euro/h

8.20 euro/h

85 – 95

Burtu palielināšana
Kontrasti