enlvru
Jaunumi

Dati par algām

Atbilstoši grozījumiem likumā “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kuri stājušies spēkā 2010. gada 28. aprīlī, SIA “Jelgavas autobusu parks” publicē datus par amatpersonām (darbiniekiem) noteiktajām mēnešalgām sadalījumā pa amatu grupām.

Informācija par darba samaksu (bruto)

Amatu grupas pēc Latvijas republikas
Profesiju klasifikatora

Min.

Max.

Nodarbināto
skaits

Valdes loceklis

2400.00

2400.00

1

Vadītāji

1048.50

2097.00

4

Vecākie specialisti

914.00

1391.00

2

Vecākie specialisti

4.72 euro/h

4.72 euro/h

1

Specialisti

1070.00

1070.00

1

Kalpotāji

837.00

1038.00

3

Kalpotāji

3.72 euro/h

4.51 euro/h

6

Vienkāršas profesijas

696.00

696.00

1

Autobusu vadītāji
(tajā skaitā stažēšanās laiks)

2.80 euro/h

8.20 euro/h

85 – 95