enlvru
Jaunumi

Dati par algām

Atbilstoši grozījumiem likumā “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kuri stājušies spēkā 2010. gada 28. aprīlī, SIA “Jelgavas autobusu parks” publicē datus par amatpersonām (darbiniekiem) noteiktajām mēnešalgām sadalījumā pa amatu grupām.

Informācija par darba samaksu (bruto)

Amatu grupas pēc Latvijas republikas
Profesiju klasifikatora

Min.

Max.

Nodarbināto
skaits

Valdes loceklis

3307.00

3307.00

1

Vadītāji

1155.00

2415.00

4

Vecākie speciālisti

1008.00

1533.00

2

Vecākie speciālisti

9.20 euro/h

9.20euro/h

1

Speciālisti

1180.00

1180.00

1

Kalpotāji

922.00

1145.00

3

Kalpotāji

4.30 euro/h

5.20 euro/h

6

Vienkāršas profesijas

767.00

767.00

1

Autobusu vadītāji
(tajā skaitā stažēšanās laiks)

3.44 euro/h

9.00 euro/h

70 – 80

Burtu palielināšana
Kontrasti