enlv
Jaunumi

Dati par algām

Atbilstoši grozījumiem likumā “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kuri stājušies spēkā 2010. gada 28. aprīlī, SIA “Jelgavas autobusu parks” publicē datus par amatpersonām (darbiniekiem) noteiktajām mēnešalgām sadalījumā pa amatu grupām.

Informācija par darba samaksu (bruto)

Amatu grupas pēc Latvijas republikas
Profesiju klasifikatora

Min.

Max.

Nodarbināto
skaits

Valdes loceklis

4000.00

4000.00

1

Vadītāji

3000.00

3600.00

5

Vecākie speciālisti

2100.00

2400.00

4

Speciālisti

1200.00

1500.00

2

Kalpotāji

1300.00

1900.00

3

Kalpotāji

5,60 euro/h

6,90 euro/h

6

Kvalificēti strādnieki un amatnieki

1400.00

1900.00

3

Vienkāršas profesijas

940.00

940.00

2

Iekārtu un mašīnu operātori un izstrādājumu montieri

7,30 euro/h

12.00 euro/h

65 – 75

Burtu palielināšana
Kontrasti