enlvru
Jaunumi

Braukšanas maksa

Braukšanas maksa Jelgavas pilsētas nozīmes sabiedriskajā transportā.

No 2017. gada 1. oktobra viena brauciena biļetes maksa ir:

  • 1,50 EUR (viens euro un piecdesmit euro centi) norēķinoties skaidrā naudā;
  • 0,85 EUR (astoņdesmit pieci euro centi) par braucienu norēķinoties bezskaidrā naudā izmantojot Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti vai ar jebkuras bankas izsniegtu “VISA” vai “MasterCard” norēķinu karti.

No 2017. gada 1. oktobra rokas bagāžas vai dzīvnieku pārvadāšanas viena brauciena maksa ir:

  • 0.50 EUR (piecdesmit euro centi) norēķiniem izmantojot skaidras naudas līdzekļus vai bezskaidrā naudā izmantojot jebkuras bankas izsniegtu “VISA” vai “MasterCard” norēķinu karti;

No 2016. gada 1. oktobra pilsētas nozīmes sabiedriskajā transportā var norēķināties ar e karti:

  • 08,50 EUR – 10 braucieni. Braucienu skaits jāizmanto 6 (sešu) mēnešu laikā;
  • 16,00 EUR – 20 braucieni. Braucienu skaits jāizmanto 6 (sešu) mēnešu laikā;
  • 30,00 EUR – 40 braucieni. Braucienu skaits jāizmanto 6 (sešu) mēnešu laikā;
  • 42,00 EUR – 60 braucieni. Braucienu skaits jāizmanto 6 (sešu) mēnešu laikā;

Fiziskas personas e karti var iegādāties un papildināt Latvijas pasta nodaļās: Jelgavā – 5. pasta nodaļā T/C “RAF centrs” Rīgas ielā 48 katru dienu no pulksten 9:00 līdz 21:00, 2. pasta nodaļā Garozas ielā 22 darba dienās no 8:00 līdz 18:00, sestdienās no 9:00 līdz 13:00, Jelgavas 7. pasta nodaļā Satiksmes iela 59A pirmdienās, trešdienās, piektdienās no 8:00 līdz 17:00, otrdienās, ceturtdienās no 8:00 – 19:00 un sestdienās no 9:00 – 13:00, pasta nodaļā Jelgava – 8 Tērvetes 67B pirmdienās, otrdienās, trešdienās, piektdienās no 8:00 – 17:00, ceturtdienās no 8:00 – 19:00 un sestdienās no 9:00 – 13:00, Jelgava – 24 pasta nodaļā Dobeles šoseja 7 darba dienās no 8:00 – 19:00 un sestdienās no 9:00 – 13:00, Pasta centrs “Jelgava” Katoļu ielā 2b darba dienās no 8:00 līdz 19:00, sestdienās no 9:00 līdz 13:00, Ozolnieku pasta nodaļā Skolas iela 1B darba dienās no 7:30 – 17:00 un sestdienās no 9:00 – 12:00. Jelgavas autoostā darba dienās no 4:45 līdz 22:00 un brīvdienās no 5:30 līdz 22:00.

Juridiskas organizācijas e karti iegādāties un papildināt var SIA “Jelgavas autobusu parks” finanšu nodaļā administrācijas ēkā – Jelgavā, Meiju ceļš 62 darba dienās no pulksten 8:00 līdz 16:00 (pusdienas pārtraukums no 12:30 līdz 13:30).

Abonementa biļetes e-kartei ir iespējams iegādāties ar mobilā telefona aplikāciju – Mobilly. Detalizētāka informācija par e-kartes papildināšanu mobilā telefona aplikācijā ir atrodama šeit.

E karte ir daudzkārt papildināma, tā nav personalizēta un to var lietot ikviens draugs, rads vai paziņa. Nozaudētu vai sabojātu e karti un tajā esošu informāciju par braucieniem neatjauno.

Braukšanas maksas atvieglojumi Jelgavas sabiedriskajā transportā

Jelgavas pilsētas pašvaldības piešķirtie atvieglojumi:

Mērķgrupa

Atvieglojumu saņemšanai
izmantojamie dokumenti

Atvieglojumi

Brauciena
maksa no
01.08.2014

Jelgavas pilsētā deklarētie skolēni, kuri mācās Jelgavas vispārējās izglītības iestādēs, Jelgavas Amatu vidusskolā, Jelgavas tehnikumā un Jelgavas Mūzikas vidusskolā.

Jelgavas pilsētas skolēna apliecība vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte.

80% biļetes cenu sedz Jelgavas pašvaldība 5 braucieniem dienā, mācību gada laikā

17
euro
centi

Jelgavas pilsētā deklarētie trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu izglītojamie.

Jelgavas pilsētas skolēna apliecība vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte.

100% biļetes cenu sedz Jelgavas pašvaldība 5 braucieniem dienā mācību gada laikā

0
euro
centi

Jelgavas pilsētā deklarētie bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kā arī pilngadību sasniegušie bērni bāreņi, kuri mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē.

Jelgavas pilsētas skolēna apliecība Jelgavas pilsētasvai iedzīvotāja karte.

100% biļetes cenu sedz Jelgavas pašvaldība 5 braucieniem dienā mācību gada laikā

0
centi

Jelgavas pilsētā deklarētie pensionāri.

Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte.

20 braucieniem mēnesī (no 01.03.2016) 50% apmērā sedz Jelgavas pašvaldība visu kalendāro gadu.

42,5
euro
centi

Jelgavas pilsētā deklarētās politiski represētas personas.

Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte.

20 braucieniem mēnesī (no 01.04.2018) 100% apmērā sedz Jelgavas pašvaldība visu kalendāro gadu.

0
euro
centi

Pirmsskolas vecuma bērni.

Dzimšanas apliecība.

100% biļetes cenu sedz Jelgavas pašvaldība visu kalendāro gadu

0
euro
centi

No 2014. gada 1. augustu par braukšanu Jelgavas pilsētas nozīmes sabiedriskajā transportā var norēķināties ar Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, Jelgavas pilsētas skolēna apliecību (bankas karti) vai ar jebkuras bankas izsniegtu “VISA” vai “MasterCard” norēķinu karti.Apmaksājot braucienu Jelgavas pilsētas nozīmes sabiedriskajā transportā ar kādu no iepriekš minētajām kartēm, būs izdevīgāk nekā skaidrā naudā.

No 2017. gada 1. oktobra, saskaņā ar Kalendārā mēneša atlaižu algoritmu skatīt šeit tiek noteiktas braukšanas maksas atlaides pasažieriem, kuri braukšanas biļetes iegādei Jelgavas pilsētas nozīmes sabiedriskajā transportā izmantos Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti vai Jelgavas pilsētas skolēna apliecību.

Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, var lietot ikviens Jelgavas iedzīvotājs, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. Informācija par kartes noformēšanu un saņemšanu SEB bankā.